Be good - Do good - Feel good

Chương trình khách VIP/VVIP

Khách hàng mua sắm tại Real Clothes sẽ được tích luỹ điểm tự động mỗi lần mua hàng, thông qua số điện thoại của quý khách.

Hiện tại, Real Clothes có 2 hạng mức thành viên với điều kiện và các quyền lợi như sau. Thời hạn áp dụng chương trình đến hết 31/12/2021. 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH VIP   

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH VVIP

 

ĐIỀU KIỆN

Mức tích điểm

Từ 8 triệu trở lên 

Từ 20 triệu trở lên

 

CÁC QUYỀN LỢI

Mức giảm giá

7% trên mỗi đơn hàng

10% trên mỗi đơn hàng

Ưu đãi ngày sinh nhật

Nhận mã giảm giá 15% trên tổng bill trong tháng sinh nhật

Nhận mã giảm giá 20% trên tổng bill trong tháng sinh nhật


Ngoài ra, khách hàng VIP và VVIP luôn nhận được mức ưu đãi cao hơn trong các chương trình SALE và nhận được các mã giảm giá khác trong năm qua tin nhắn trong các chương trình PRIVATE SALE.

____________________________________________________________________________________________

Real Clothes có thể thay đổi các ưu đãi, điều kiện, nội dung chương trình khách VIP/VVIP mà không cần thông báo riêng lẻ với khách hàng